Sat Nam Rasayan Steg 1

Sat Nam Rasayan steg 1 Stockholm våren 2023

PLATS

Stockholm

NÄR

April 2023

Datum

26-27 april 2023

14 juni 2023

23 autgusti 2023

4 oktober 2023

13 december 2023

7 februari 2024

3 april 2024

 

Plats

Stockholm Kundaliniyoga Center, Reimersholmsgatan 79, Stockholm

 

Kostnad

Utbildningens 8 dagar: 11 000 kr.
Påbyggnadsdagar för certifiering: 5 500 kr.

 

Certifiering

Efter godkändt deltagande på påbyggnadsdagarna erhålls det internationella certifikatet.