Jag älskar!

Helande flöde.
Kärlekens värme.

Jag ger mig själv och andra kärlek och medkänsla.
Jag är oberoende.

Mitt hjärtchakra.
Grönt blänk. Luften.