Retreat 

Vandringar på den uråldriga vägen mot Santiago de Compostela, meditationer blickandes mot horisonten, mat från gårdarna vi bor på och bad i forsar och hav. Slott, labyrinter och kapell, allt placerat där historiens vingslag både känns och anas. Italien, Portugal, Norge, Frankrike, Spanien, Kreta... många är de platser vi valt att fördjupa och förankra de yogiska kunskaperna på. Vår ledstjärna för oss alltid mot kraftplatser och naturmagi. 

Bloggen