Jag är sann!

Leva den inre sanningen.
Ödmjukhetens röst.

Jag uttrycker mitt inre och mina känslor.
Jag lyssnar.

Mitt halschakra.
Turkosa pärlor. Etern.