Jag är!

Tillit och trygghet.
Mina grundläggande behov.

Jag är hemma i mig själv.
Jag har det jag behöver.

Mitt rotchakra.
Röd lava. Jorden.