Jag kan!

Den egna vägen framåt. Tillit.
Skön vilja. Våga förändring.

Jag litar på mina känslor.
Jag kan uppnå det jag vill.

Mitt navelchakra.
Gula fält. Elden.