Jag ser!

Seende bortom det fysiska.
Intention. Meditation.

Jag är öppen för mitt inre ljus.
Jag upplever glädje.

Mitt tredje öga.
Blått glitter. Ljuset.