Yoga för högkänsliga

Andetaget, navelpunkten, nervsystemet och auran

Min intention med Yoga för högkänsliga är att det ska vara en samling tekniker och tänk för en mer balanserad vardag för den högkänsliga. Yogapassen är särskilt utvalda och alla meditationer och andningsövningar tjänar syftet att skapa sinnesro och ge en hållbar upplevelse av kontroll i ditt liv.

Högkänslighet är en viktig del av flockens räddning. Utan den högre graden av känslighet hos en del individer skulle vi inte längre finnas till. Den högkänsliga tar in och bearbetar mer information än andra. Informationen omvandlas till kunskap, som  sedan väger tungt i beslutsprocesser där liv står på spel. Åtminstone är det så vi tänker oss att det såg ut på savannen, då lejonhotet var överhängande.

 

Livet idag levs inte på savannen, men den högkänsliga har fortsatt vara den med lite högre antenner än massan. Likt ett ubåtsteleskop som ständigt pejlar läget. Det är en fantastisk egenskap, men den kan också vara dränerande om vi saknar förmåga att stänga av och upprätthålla en skön balans mellan in- och output.

En samling yogiska verktyg

Yoga för högkänsliga är en samling verktyg, som på olika sätt stöttar symbiosen mellan närvaro, andetag och rörelse, som tar dig ner i kroppen och in i det djupare medvetandet. Det är också tänk och filosofi kring hur högkänslighet kan vara en styrka, hur och vad den högkänsliga behöver göra för att uppleva stabilitet och kontroll i en utmanande värld.

Yoga handlar mycket om att etablera en driftsäker kontakt inåt. Tappar vi bort oss själva och förmågan att hörsamma den allra innersta rösten, så tar vilsenheten över. Då är det svårt att stå emot och klara trycket. Det ständiga bearbetandet som pågår på insidan hos en högkänslig är inte sällan dränerande. En känsla av otillräcklighet och oförklarlig utmattning tar över. Utan förankring i den fysiska kroppen tappas både stabilitet och riktning. Är vi dessutom uppslukade och överväldigade av tankar, känslor och intryck, så dräneras vi på reserver. Därför är det viktigt som högkänslig att se till att stärka sig inifrån ut. I yogans sammansättning hittas några nycklar.  Tack vare teknikernas olika kvaliteter tas både kroppen och inutivärlden omhand.

 

Yoga för högkänsliga är inte något explicit, utan passar såklart alla. Just detta koncept bygger på fyra aspekter: förstärka andetaget, auran, nervsystemet och navelpunkten. Tre viktiga hörnstenar hos den högkänsliga.

 

Hos Nina kan du köpa och ladda ner ett kompendium med mer kring Yoga för högkänsliga, med pass, meditationer och yogiskt tänk.