Yogans do's and dont's

Yamas & Niyamas

Allt det vi gör i yogan bottnar i att göra livet skönare för både oss själva och andra. Yogans förhållningssätt och principer är som vägmärken. Vad och hur kan vi göra för att skapa en mer harmonisk relation till vår omvärld och även få mer harmoni på insidan.

 

Vi pratar alltså om våra Yamas och Niyamas, yogans do's and don'ts.

Allt det vi gör i yogan bottnar i att göra livet skönare för både oss själva och andra. Yogans förhållningssätt och principer är som vägmärken. Vad och hur kan vi göra för att skapa en mer harmonisk relation till vår omvärld och även få mer harmoni på insidan.

 

Vi pratar alltså om våra Yamas och Niyamas, yogans do's and don'ts.

Yamas

- fem moraliska principer att eftersträva för att utveckla en harmonisk relation till vår omvärld

  • Ahimsa - Ickevåld, att inte skada någon, vare sig i tanke, ord eller handling.
  • Satya – Att leva i sanning utan att skada någon annan. Ärlighet.
  • Asteya - Att inte ta något som tillhör någon annan. Inte stjäla.
  • Brahmacharya - Att praktisera återhållsamhet i våra handlingar och i vår sexuella energi. Måttlighet.
  • Aparigraha – Att utöva Non-Attachment. Inte vara girig. Att vara generös.

Niyamas

- fem principer vi eftersträvar att leva efter för att kunna uppleva inre harmoni.

  • Saucha – Renlighet. Balans.
  • Santosha – Förnöjsamhet och tacksamhet.
  • Tapas – Disciplin, iver och brinnande entusiasm.
  • Svadhyaya – Att studera, reflektera och expandera.
  • Ishvara pranidahana – Förmågan att överlämna dig. Hängivenhet.

På vår Instagram kommer vi i sommar att lyfta Yamas och Niyamas!