Review

Mona berättar

Jag rekommenderar kursen varmt och den måste upplevas för att förstå vilken enorm kraft som innefattar ”The Intelligence of Kindness” och de viktiga yogiska verktygen den ger för att du ska kunna gå i harmoni med ett öppet och starkt hjärta i vardagen, i livet. (2021)