Review

Inger berättar

Sat Nam Rasayan ger mig stabilitet, inre lugn, närvaro och närhet med mig själv, på djupet - i min vardag, när jag leder yogaklasser, ja, hela tiden… Att förnimma, uppleva, närvara - utan ord, utan bestämda tankar. Sat Nam Rasayan är helande. (2022)