Review

Mona berättar

Autentiska relationer är en av de svåraste aspekterna av att vara människa. Viveka och Maja har förmågan att förklara på ett levande sätt och varvar teori med praktik så att du både förstår vad du har att jobba med själv, vad andra kan brottas med och hur yogans tekniker kan göra jobbet. (2020)