Steg 2 Sinnet och meditation Spanien

Under detta Steg 2-retreat blir du vägledd, så att du kan leda dig själv in i djup meditation, in i Stillhet.
 

Tillsammans med yogafamiljen tillbringar du dagarna med att fördjupa din kunskap om ditt Sinne, dina tankemönsters styrkor och svagheter, och om hur du ska kunna leva ditt liv med ännu mera närvaro och klarhet.

14-21 oktober 2023 på Suniai-Oliva i Spanien, eller Online.