Sat Nam Rasayan Steg 2

Detta är fördjupningen för dig som gått Sat Nam Rasayan Steg 1.

Du lär dig tekniker och redskap som både förfinar och utvecklar ditt utövande. Du fördjupar din närvaro och din meditativa förmåga.

 

in short

Löper över 2 år

På engelska

Meditativ vardag

Teknikerna integreras

Klienter

Behandla professionellt

Recensioner om utbildningen

Inger berättar

Sat Nam Rasayan ger mig stabilitet, inre lugn, närvaro och närhet med mig själv, på djupet - i min vardag, när jag leder yogaklasser, ja, hela tiden… Att förnimma, uppleva, närvara - utan ord, utan bestämda tankar. Sat Nam Rasayan är...

Åsa berättar

Som att mötas av oreserverad kärlek, så är Sat Nam Rasayan för mig. Att få lämna krav på prestation, perfektion och föreställningar om hur någonting skall vara. Bara fullständigt kapitulera och acceptera det som är just nu. Att djupt... Read more

Var, när & pris

Stockholm

termin 1 & 2

En 2-årig resa!

Nu förfinar du din healingteknik och får bredare kunskaper kring klientmötet.

 

Steg 2 omfattas av fördjupning inom fem områden. Vart och ett ger dig ytteriligare tekniker att använda i ditt utövande.

 

  • The Art of Knowing
  • Shapes and Forms
  • Elements
  • Dreamstate
  • Resonance

Utbildningens upplägg:

  • 16 dagar fördelade över 2 år
  • Varje träff omfattas av 2 dagar
  • 2 påbyggnadsdagar för certifiering
  • Träning på egen hand mellan träffarna
  • Daglig meditationspraktik

 

vårt team

Lärare

gång